Nödtält, beredskapstält och övrig material till dig som är i nöd

Nödtält, sjukhustält och beredskapstält

När det inte går som man vill

Vi har även sjukhustält, nödtält, beredskapstält, avskärmare, barriärer och skydd som hjälper Er när ni är i nöd.

Finns i olika storlekar och utförande, kontakta oss för mer information.